Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.2016.119.1) – RODO, informujemy że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Comfort Credit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu 45-061, przy ul. Katowickiej 39 lok. 517, e-mail: biuro@comfortcredit.pl.
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie:

– umowy (gdy zawarta została umowa pożyczki bądź Administrator wymienia z Panią/Panem informacje w celu jej zawarcia) – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,

– zgody (gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na podjęcie przez Administratora wskazanej czynności – zgoda na  marketing bezpośredni, przesyłanie ofert handlowych drogą elektroniczną, korzystanie dla celów marketingu bezpośredniego z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i z automatycznych systemów wywołujących, w tym w szczególności poprzez kontakt telefoniczny i SMS) – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO,

– realizacji spoczywających na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa (prowadzenie rachunkowości) – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,

– prawnie uzasadnionych interesów Administratora (cele archiwalne, dowodowe dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, marketing bezpośredni, realizacja prawa odstąpienia od umowy) – art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

  1. Okres przechowywania danych osobowych:

– Pani/ Pana dane wynikające z umowy pożyczki przetwarzane będą tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych,

– Pani/ Pana dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgodna nie zostanie cofnięta,

– dane przekazane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowi warunek zawarcia umowy pożyczki, niepodanie danych spowoduje, że zawarcie umowy będzie niemożliwe. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz brak wskazania danych wymaganych w formularzu kontaktowym w postaci numeru telefonu uniemożliwi podjęcie kontaktu w celu przedstawienia warunków uzyskania pożyczki. Zgoda może zostać przez Panią/Pana wycofana w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody należy dokonać przez przesłanie oświadczenia o cofnięciu zgody za pomocą korespondencji e-mail na adres: biuro@comfortcredit.pl bądź listownie na ww. adres Administratora.
  2. Pani/Pana dane mogą być ujawnione biurom informacji gospodarczej (Biuro Informacji Kredytowej S.A., BIG InfoMonitor, Związku Banków Polskich, Bazy Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, dlugi.info. Do Pani/Pana danych mają dostęp firmy rachunkowe, księgowe, prawnicze, informatyczne, dostawcy oprogramowania, firmy hostingowe – na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  3. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  4. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. W przypadku gdy podstawę przetwarzania danych stanowi udzielona zgoda ma Pani/Pan ponadto prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Co do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (ze względu na szczególną Pani/Pana sytuację) bądź w celu marketingu bezpośredniego – art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  6. Podczas Pani/Pana wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Pani/Pana wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej oraz do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. Może Pani/Pan podlegać decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Panią/Panem a Administratorem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane zapytanie.

 

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

clockPiasek

Szybka pożyczka
– minimum formalności

Zdarzają się sytuacje, w których potrzebujemy dodatkowego wsparcia finansowego. Wakacje, początek roku szkolnego, remont mieszkania czy naprawa samochodu. Wtedy konieczna jest gotówka dostępna od zaraz na dogodnych warunkach. W takiej sytuacji z pomocą przychodzimy my, oferując m.in. pożyczki z korzystnym pakietem.

pozyczki

Pożyczki w Comfort Credit
– szybko i wygodnie

Szybki kredyt to minimum formalności a także krótki czas oczekiwania na gotówkę. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, wspólnie szukając odpowiedniej oferty. Dzięki temu proces udzielania pożyczki przebiega sprawnie a pieniądze trafiają do pożyczkobiorcy w możliwie najszybszym terminie.

Smiley face

Wzajemne zaufanie
– pożyczki na dowód

Pożyczając pieniądze w COMFORT CREDIT nie potrzeba wypełniać dziesiątek dokumentów, wystarczy kontakt z naszym doradcą lub
zgłoszenie on-line. Jesteśmy rzetelni wobec swoich Klientów. Spłacanie rat
w terminie zwiększa nasze zaufanie, co pozwala na otrzymanie kolejnej pożyczki na dowód w ramach Klubu Komfortowego Klienta.